Chính Sách hàng ký gửi

Kính gửi Quý Khách hàng!
Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Quý Khách hàng, 123Nhaphang ra mắt Dịch vụ Đơn hàng Ký gửi, đơn hàng Ký gửi dành cho những Khách hàng có khả năng tự giao dịch với Nhà cung cấp (NCC) và chỉ có nhu cầu Ký gửi hàng hóa nhờ 123Nhaphang vận chuyển từ Quảng Châu về Việt Nam. Đơn hàng Ký gửi được vận hành tuân theo những hướng dẫn, quy định, chính sách sau:
I. Hướng dẫn tạo đơn hàng Ký gửi:
- Quý Khách hàng vui lòng tham khảo theo hướng dẫn tại đây
II. Dịch vụ chuyển tệ.
-          Khách hàng có nhu cầu hỗ trợ thanh toán cho Đơn hàng Ký gửi bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp cho NCC, hoặc thanh toán khi nhận hàng tại kho của 123Nhaphang ở Quảng Châu. Khách hàng cần gửi thông tin yêu cầu qua Email: 123nhaphang@gmail.com.
-          Phí dịch vụ: 50NDT/lần thanh toán hộ, 123Nhaphang chỉ chuyển thanh toán những khoản chi phí trên theo ủy nhiệm của Quý Khách hàng và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm bồi hoàn nào nếu có rủi ro phát sinh (ví dụ thanh toán nhưng sau đó chủ shop không chuyển hàng…).
-          Nếu phí vận chuyển cần thanh toán để nhận hàng tại kho Quảng Châu dưới < 50 tệ, 123Nhaphang sẽ hỗ trợ thanh toán hộ Khách hàng và chỉ truy thu đúng giá trị thanh toán hộ (không thu thêm phí dịch vụ thanh toán hộ là 50NDT).
-          Toàn bộ tiền hàng, tiền vận chuyển cần thanh toán hộ và phí dịch vụ thanh toán hộ (50 NDT/lần thanh toán) Khách hàng cần nạp lên tài chính 123Nhaphang trước khi kho Quảng Châu nhận hàng hoặc thanh toán cho NCC.
III. Chính sách vận chuyển quốc tế đối với Đơn hàng Ký gửi: 
-          Mức phí vận chuyển quốc tế được quy định trong biểu phí dịch vụ, Quý Khách vui lòng tham khảo tại đây.
-         123Nhaphang không cung cấp dịch vụ vận chuyển ngược hàng sang Trung Quốc. Vì vậy nếu Khách hàng có nhu cầu hỗ trợ đổi, trả, bảo hành hàng hóa Ký gửi, 123Nhaphang sẽ cân nhắc tùy từng thời điểm để hỗ trợ và thông báo chi phí phát sinh. Trong trường hợp bất khả kháng (chậm thông quan, tình hình vận chuyển khó khăn...) 123Nhaphang sẽ dừng hỗ trợ chuyển ngược hàng mà không có thông báo trước.
IV. Chính sách giải quyết khiếu nại:
-          Trong trường hợp đơn hàng Ký gửi bị thất lạc, mức bồi hoàn là 300.000đ/kg. Đối với đơn hàng Ký gửi đóng bảo hiểm, nếu có rủi ro thất lạc thì mức bồi hoàn là 100% giá trị đơn hàng đăng ký mua bảo hiểm.
-          123Nhaphang tiếp nhận yêu cầu mua bảo hiểm đối với đơn hàng Ký gửi trước khi hàng hóa được nhập kho 123Nhaphang tại Quảng Châu.
Quý Khách hàng cần tuân thủ đúng hướng dẫn tạo đơn hàng Ký gửi mà 123Nhaphang đã thông báo, trong trường hợp hàng hóa nhập kho nhưng Quý Khách hàng chưa tạo đơn hàng, chưa điền thông tin vận đơn lên đơn hàng hoặc không đầy đủ thông tin trên kiện hàng (không có mã vận đơn, mã đơn, số điện thoại của Khách hàng, …) mà xảy ra rủi ro thất lạc 123Nhaphang xin phép từ chối trách nhiệm bồi hoàn trong những tình huống trên.
*Lưu ý: Đơn hàng Ký gửi ngoài việc vận hành theo chính sách, quy định dành riêng cho Đơn hàng Ký gửi, cũng đồng thời sẽ được vận hành theo những quy định, chính sách khác đang áp dụng trên hệ thống 123Nhaphang.

Trân trọng thông báo!
Ban quản trị 123Nhaphang