Chính sách thành viên thân thiết

​1. Định nghĩa
- Chính sách tích lũy điểm được xây dựng nhằm mục đích mang lại những ưu đãi dành cho các Khách hàng có thời gian gắn bó và lượng giao dịch thường xuyên với 123nhaphang. Với các mức tích lũy điểm, Khách hàng sẽ có được những ưu đãi trong từng giao dịch và trong các chương trình chăm sóc Khách hàng đặc biệt.
2. Chính sách
 - Khi sử dụng dịch vụ của 123Nhaphang khách hàng sẽ được tính lũy điểm tương ứng với tổng giao dịch tích lũy.
 - Căn cứ vào tổng giao dịch tích lũy mà Khách hàng giao dịch với 123Nhaphang. 123Nhaphang chia thành 8 cấp độ thành viên; mỗi cấp độ Khách hàng sẽ được hưởng những ưu đãi khác nhau.
 Chi tiết cấp độ thành viên và ưu đãi như sau:Khách hàng

Vip 0

Vip 1

Vip 2

Vip 3

Tổng giao dịch tích lũy < 100 triệu 100 -> 300 triệu 300 -> 800 triệu 800 -> 1.5 tỷ
Chiết khấu phí vận chuyển TQ-VN 0% 0.5% 1% 1.5%
Chiết khấu phí giao dịch 0% 5% 10% 15%
Đặt cọc tối thiểu (*) 70% 70% 70% 65%

Khách hàng

Vip 4

Vip 5

Vip 6

Vip 7

Vip 8

Tổng giao dịch tích lũy 1.5 tỷ -> 2.5 tỷ 2.5 tỷ -> 5 tỷ 5 tỷ -> 10 tỷ 10 tỷ -> 20 tỷ    > 20 tỷ   
Chiết khấu phí vận chuyển TQ-VN 2% 2.5% 3% 3.5% 4%
Chiết khấu phí giao dịch 20% 25% 30% 35% 40%
Đặt cọc tối thiểu (*) 60% 50% 50% 40% 30%
(*)  Khi đặt hàng quý khách chỉ cần đặt cọc một khoản tiền dựa trên tổng tiền hàng. Số tiền hàng còn thiếu và tiền phí dịch vụ quý khách sẽ thanh toán khi nhận hàng.
- Khách hàng có thể xem số điểm tích lũy của mình trên trang quản trị cá nhân.
- Điểm thành viên không được phép chuyển đổi giữa các tài khoản trên cùng hệ thống. Trong trường hợp đặc biệt, Khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng để có thể thực hiện việc chuyển đổi điểm thành viên.