Hướng Dẫn tạo đơn và mua hàng cực nhanh

1, Tạo đơn hàng bằng công cụ

Bước 1: Tải công cụ

Bước 2: tải công cụ về
Bước 3: Click đồng ý thêm tiện ích
Bước 4: Đi tới link bạn cần đặt hàng
Bước 5: sau khi đồng ý thêm hết hàng vào giỏ, bạn click vào chữ "về giỏ hàng" chọn kết đơn các shop cần đặt

2, Tạo đơn hàng bằng website

Bước 1: Nhập link sản phẩm rồi click tìm

Bước 2: Chọn sản phẩm rồi click thêm vào giỏ hàng
Bước 3: Thay đổi và ghi chú riêng cho từng sản phẩm