Thông báo điều chỉnh tỷ giá NDT ngày 23/07/2018

Kính gửi Quý Khách Hàng! 
Kể từ 17h00 thứ Hai ngày 23/07/2018 , 123Nhaphang điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 17h00 Thứ Hai ngày 23/07/2018 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1NDT = 3530 VND. Trân trọng!